V Invest převzal projekt Rezidence U Milosrdných

V Invest převzal projekt Rezidence U Milosrdných

26. 3. 2018

Developerská společnost V Invest, která má za sebou řadu prestižních ocenění za své projekty, převzala od italského investora Augusta Razetta realizaci bytového domu U Milosrdných. 

Ve spolupráci s předními architekty a odbornou veřejností V Invest citlivě přepracuje vnitřní dispozice a vnější podobu Rezidence U Milosrdných tak, aby byla v souladu s požadavky lidí na moderní bydlení a s rázem lokality, do které je umístěna. Společnost V Invest v nejbližší době osloví významné architekty a požádá je o nové architektonické ztvárnění celého projektu. Součástí návrhů budou také zákresy do fotografií, aby bylo na první pohled zřejmé, jak bude fasáda domu vypadat a jak bude vzájemně reagovat s okolní členitou zástavbou. „Nové projednání stavebního povolení je pro nás příležitost k provedení důležitých změn, které jsou pro stavbu kvalitního projektu nezbytné. Jde především o přepracování vnitřních dispozic tak, aby se novým obyvatelům v místě dobře žilo. To povede také ke změně umístění oken a celkového vnějšího vzhledu fasády. Finální vzhled vzejde z návrhu nového architektonického ztvárnění,“ uvedl Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest.

Vyhodnocení návrhů na nové architektonické ztvárnění bude mít na starosti komise složená z renomovaných architektů, zástupců společnosti V Invest a památkářů. Veřejnost bude o zásadních krocích v rámci přípravy celého projektu průběžně informována. „Uvědomujeme si, že v minulosti ne vždy docházelo ke včasnému informování veřejnosti o tom, v jaké fázi příprav se projekt nachází. Zastáváme přitom názor, že přípravu na stavbu kvalitního projektu má doprovázet také kvalitní a otevřená komunikace. Chceme jasně ukázat, že naším záměrem je pozvednutí této lokality, která nyní slouží spíše jako smetiště a parkoviště pro mimopražské návštěvníky města. Podobně jako naše plánovaná rekonstrukce Jinonického zámečku, který je národní kulturní památkou, je pro nás nové uchopení Rezidence U Milosrdných věcí prestiže,“ dodal Jaroslav Vondřička.

Ptali jsme se odborníků, jak by se měla Praha dále vyvíjet

9. 8. 2019

Projekt bytového domu U Milosrdných v minulosti oživil diskuze ohledně vztahu moderní architektury k historické podstatě města. Zeptali jsme se proto respektovaných odborníků, jaký je jeich názor.

Diskutujeme se zájemci a zainteresovanými stranami

Diskutujeme se zájemci a zainteresovanými stranami

15. 5. 2019

Společnost V Invest při převzetí projektu deklarovala maximální vstřícnost a otevřenost. K té patří také diskuze se zainteresovanými stranami.

Pískovcová varianta fasády

Pískovcová varianta fasády

4. 3. 2019

Barevnost fasády je důležitá pro každý projekt. U Rezidence U Milosrdných je přitom tento prvek citlivější než u řady jiných projektů - a to jak kvůli jeho historii, tak kvůli lokalitě, do které vstupuje. 

Nová podoba domu U Milosrdných se inspiruje pražskými Stínadly

Nová podoba domu U Milosrdných se inspiruje pražskými Stínadly

27. 11. 2018

Společnost V Invest oficiálně představila budoucí podobu bytového domu U Milosrdných v sousedství pražského Anežského kláštera.

Výběr nové podoby Rezidence U Milosrdných jde do finále

Výběr nové podoby Rezidence U Milosrdných jde do finále

30. 8. 2018

Probíhá druhé kolo výběru nové podoby Rezidence U Milosrdných. Ze sedmi oslovených architektonických studií se jich zpracování nové podoby ujalo pět.

V Invest představil porotu pro výběr nové podoby Rezidence U Milosrdných

V Invest představil porotu pro výběr nové podoby Rezidence U Milosrdných

17. 5. 2018

Společnost V Invest oslovila sedm významných architektonických studií s žádostí o návrh nové podoby projektu. Zároveň oznámila složení komise pro výběr nové podoby bytového domu U Milosrdných.