Dům U Milosrdných

Dům U Milosrdných

Příběh projektu bytového domu v centru Prahy na nevyužívané ploše vklíněné mezi Nemocnici Na Františku a Anežský klášter byl poznamenán bouřlivou debatou o vhodné formě nové zástavby v historickém kontextu.

Finální podoba stavby je pojata jako novodobá interpretace detailů, které ve svých kombinacích utvářejí specifický kolorit historického jádra Prahy. Bytový dům má mít šest nadzemních a dvě podzemní podlaží. Korunní římsa novostavby nepřevýší okolní asanační zástavbu a výška budovy bude nižší než výška blízkého barokního kláštera U Milosrdných. 

Historický kontext

Místo, na kterém je objekt navrhován, se nachází uprostřed komplikovaného systému dějinných vazeb, které utvářejí zvláštní kontext pražského historického jádra. Stavební parcela vznikla spojením celé řady úzkých gotických parcel původní stísněné městské zástavby. Bytový dům má tvořit chybějící nároží při křížení pražských ulic Kozí a U Milosrdných. Projekt nevstupuje do stávající zástavby dominantně, naopak se snaží objemově a výškově přizpůsobit okolním hmotám a nenarušit okolní prostorové vztahy. 
Protože se jedná o stavbu v centru Prahy, musely být do návrhu začleněny i požadavky památkové péče. Objem bytového domu tak musel být v návaznosti na historickou zástavbu parcel vertikálně rozčleněn na několik menších hmot. Výsledný půdorys má tvar písmene U a uzavírá v sobě malé vstupní nádvoří z ulice U Milosrdných.

Celek a detail

Zatímco z dálkových pohledů vyniknou především jednoduché a čisté tvary respektující městskou zástavbu, ve větším detailu lze na plánované fasádě odhalit propracované struktury. Tento přístup jinak moderně pojatou budovu myšlenkově propojuje s okolními domy. I u nich lze štukovou výzdobu obdivovat při bližším pohledu. 
Reliéf na fasádě odkazuje k zvlněným látkám a novodobým jazykem se vztahuje ke štukovým draperiím zdobícím staropražské domy. Použité zlaté detaily jsou v pražském kontextu rovněž tradiční, ale zvlněná ostění jsou jejich moderní interpretací. 
Městotvorná stavba V parteru budovy jsou vyčleněny obchodní prostory, které dům funkčně propojují s okolními ulicemi. Vstupní nádvoří rozšiřuje prostor ulice U Milosrdných a obohacuje veřejný prostor o drobné zákoutí. Jasné členění bytového domu na jednotlivá patra a pravidelné opakování oken vytváří kontinuitu s okolní zástavbou. 

Vnitřní členění

Ve střední části vstupního podlaží se nachází recepce, zázemí a komunikační prostory obyvatel domu. V západním křídle je navržen větší obchodní prostor se zázemím, podlahová plocha prodejny ve východním křídle bude podstatně menší. Do přízemí také ústí dva autovýtahy zpřístupňující podzemní garážová stání. 
V domě bude celtkem dvacet osm bytových jednotek. Velikost bytů roste s přibývajícími podlažími, v posledních dvou patrech se budou nacházet až pětipokojové byty. Každý z bytů bude mít vlastní lodžii. 

Konstrukční a materiálové pojetí

Dům U Milosrdných nezastírá dobu svého vzniku, a tomu odpovídají i použité materiály. Jedná se o monolitický železobetonový skelet se stěnami dozdívanými tepelněizolačními tvárnicemi. Objekt je navržen jako kombinovaný sloupový a stěnový systém s lokálně podepřenými sloupy. Obvodové stěny podzemních podlaží jsou konstruovány jako tzv. milánské stěny a chrání vnitřní prostory domu před vnikáním vody. Dům bude mít plochou střechu pokrytou kačírkem. Kovové ostění oken v sobě ukrývá rolety umožňující stínění rozměrných oken. Bytový dům U Milosrdných v sobě tak kombinuje moderní architektonický jazyk a kontinuitu s okolní městskou strukturou. 

25.4.2019    ASB    str. 20   Projekty

ANNA VRABCOVÁ

Další články

 

Místo maršmelounu Stínadla

Místo maršmelounu Stínadla

S projektem přestavby domu v ulici U Milosrdných s okny ve tvaru obličejů, který zdomácněl pod názvem maršmeloun, prožil více než dekádu. Italský investor, pro něhož Zdeněk Fránek originální rekonstrukci historického objektu v centru Prahy navrhl, se marně snažil přesvědčit úřady a část veřejnosti, že bude Praze slušet.

Nový „maršmeloun“ lépe zapadá do okolí

Nový „maršmeloun“ lépe zapadá do okolí


Developerská firma V Invest vybrala novou podobu projektu bytového domu U Milosrdných v těsném sousedství Anežského kláštera.

Maršmeloun se změnil, varianty jsou dvě

Maršmeloun se změnil, varianty jsou dvě


Návrh bytového domu na rohu ulic U Milosrdných a Kozí v pražském Josefově, kde měl stát odmítaný maršmeloun, se změnil.

Návrh „maršmelounu“ bude od Fránka

Návrh „maršmelounu“ bude od Fránka


Nový projekt domu přezdívaného maršmeloun vytvořil autor původního návrhu, architekt Zdeněk Fránek.

Místo nenáviděného

Místo nenáviděného "maršmelouna" ozdobí centrum Prahy projekt "pocta Stínadel"


Pražané, kteří si nepřáli, aby se z pražské budovy U Milosrdných stal kontroverzní "maršmeloun", si mohou oddychnout. Developerská společnost V Invest vypracovala novou venkovní podobu budovy, která dráždila památkáře svou neotřelou podobou.

„Maršmeloun“ nahradí bílý zvlněný dům, inspirací byla Stínadla a prádlo

„Maršmeloun“ nahradí bílý zvlněný dům, inspirací byla Stínadla a prádlo


Místo kritizovaného projektu přezdívaného „maršmeloun“ bude u Anežského kláštera v centru Prahy stát dům inspirovaný Stínadly a okolím. Fasáda místo růžové bude bílá a vroubkovaná.

Obličeje „maršmelounu“ má v centru Prahy nahradit zlatavá fasáda

Obličeje „maršmelounu“ má v centru Prahy nahradit zlatavá fasáda


Developerská společnost V Invest odhalila vítězný projekt šestipodlažního bytového domu v ulici U Milosrdných nedaleko Anežského kláštera v Praze. Podobu čtvrtmiliardové investici dá ateliér Fránek Architects.

Podívejte se, co v Praze vyroste místo kritizovaného

Podívejte se, co v Praze vyroste místo kritizovaného "maršmelounu". Nový projekt by měl vyhovovat i památkářům


Dům známý jako "maršmeloun" v Praze nakonec stát nebude. Jeho autor, architekt Zdeněk Fránek, totiž projekt upravil a dal mu novou podobu.

„Maršmeloun“ je minulostí: Takto bude vypadat bytovka U Milosrdných. Ve hře je i cihlová varianta

„Maršmeloun“ je minulostí: Takto bude vypadat bytovka U Milosrdných. Ve hře je i cihlová varianta


Plánovaný rezidenční developerský projekt „U Milosrdných“ v centru Prahy razantně změnil svou podobu. Nový vzhled dnes prezentovala společnost V Invest ve spolupráci s architektem Zdeňkem Fránkem.