Historie bytového domu U Milosrdných

Bytový dům U Milosrdných bude stát na místě současné proluky mezi Anežským klášterem a areálem Nemocnice Na Františku. Jeho podoba z dílny studia architekta Zdeňka Fránka je poctou atmosféře „pražských Stínadel“, jak bývá staroměstská čtvrť na Františku někdy nazývána. Vnější fasáda budovy čerpá inspiraci z vizuálních prvků, které byly pro tuto lokalitu v minulosti typické. Jde například o vertikální žebrování vznikající na stěnách v důsledku stékání dešťové vody z tašek domů a průčelí nebo o povlávající prádlo sušící se na šňůrách původních stínadelských dvorů.

Příběh domu U Milosrdných už trvá skoro dvacet let. Před 18 lety vypsal italský architekt a investor Augusto Razetto mezinárodní soutěž na podobu budoucího bytového domu, který bude zapadat do lokality a bude ji vhodně doplňovat. Plánovaná podoba domu se několikrát změnila. V roce 2015 se stal dům U Milosrdných symbolem diskuzí o tom, jak přistupovat k výstavbě nových budov v historickém centru Prahy a také symbolem střetů mezi zastánci moderní architektury v historickém jádru Prahy a mezi zastánci tradičnějšího přístupu.

Na začátku roku 2018 bytový dům U Milosrdných převzala developerská společnost V Invest, která se rozhodla projekt přepracovat. V Invest oslovil významná česká architektonická studia s žádostí o návrh nové podoby řešení celého projektu, včetně modernizace vnitřních dispozic. Všechny návrhy přitom musely dodržet parametry pravomocného územního rozhodnutí, které určuje řadu parametrů budoucího domu a které V Invest převzal spolu s projektem. Nad návrhy diskutovala komise složená ze zástupců investora a předních českých architektů prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš a Ing. arch. Josef Pleskot.

Výběr probíhal ve dvou kolech a vítězný návrh jednoznačně podpořili všichni odborní garanti komise. Návrh pochází z dílny studia architekta Zdeňka Fránka, který je rovněž autorem dřívější podoby projektu. Novou podobu domu U Milosrdných představil V Invest na podzim roku 2018. V současnosti probíhá stavební řízení, které určí veškeré detaily budoucí podoby Rezidence U Milosrdných.

Napsali o nás

 

Dům U Milosrdných

Dům U Milosrdných

Příběh projektu bytového domu v centru Prahy na nevyužívané ploše vklíněné mezi Nemocnici Na Františku a Anežský klášter byl poznamenán bouřlivou debatou o vhodné formě nové zástavby v historickém kontextu.

Místo maršmelounu Stínadla

Místo maršmelounu Stínadla

S projektem přestavby domu v ulici U Milosrdných s okny ve tvaru obličejů, který zdomácněl pod názvem maršmeloun, prožil více než dekádu. Italský investor, pro něhož Zdeněk Fránek originální rekonstrukci historického objektu v centru Prahy navrhl, se marně snažil přesvědčit úřady a část veřejnosti, že bude Praze slušet.

Nový „maršmeloun“ lépe zapadá do okolí

Nový „maršmeloun“ lépe zapadá do okolí


Developerská firma V Invest vybrala novou podobu projektu bytového domu U Milosrdných v těsném sousedství Anežského kláštera.

Maršmeloun se změnil, varianty jsou dvě

Maršmeloun se změnil, varianty jsou dvě


Návrh bytového domu na rohu ulic U Milosrdných a Kozí v pražském Josefově, kde měl stát odmítaný maršmeloun, se změnil.

O Vinvestu

Soulad je zakódován v samotné DNA naší společnosti. Jsme přesvědčeni, že jednotlivé složky bydlení spolu musí harmonicky vycházet a koexistovat. Obytné domy musí být v souladu nejen se svým účelem a životní etapou, ve které se zrovna nacházejí jejich majitelé ale i v souladu s danou lokalitou. Je nemyslitelné, aby došlo k porušení její identity, jedinečného genia loci. Při projektování nových staveb chceme vždy atmosféru dané lokality ještě umocnit. Jen tak je možné dosáhnout harmonie a spokojenosti našich klientů.