Historie bytového domu U Milosrdných

Bytový dům U Milosrdných bude stát na místě současné proluky mezi Anežským klášterem a areálem Nemocnice Na Františku. Jeho podoba z dílny studia architekta Zdeňka Fránka je poctou atmosféře „pražských Stínadel“, jak bývá staroměstská čtvrť na Františku někdy nazývána. 

Ptali jsme se odborníků, jak by se měla Praha dále vyvíjet

9. 8. 2019

Projekt bytového domu U Milosrdných v minulosti oživil diskuze ohledně vztahu moderní architektury k historické podstatě města. Zeptali jsme se proto respektovaných odborníků, jaký je jeich názor.

Diskutujeme se zájemci a zainteresovanými stranami

Diskutujeme se zájemci a zainteresovanými stranami

15. 5. 2019

Společnost V Invest při převzetí projektu deklarovala maximální vstřícnost a otevřenost. K té patří také diskuze se zainteresovanými stranami.

Časté dotazy

Stavba určitě nezačne dříve než v roce 2020. V současné době je projekt ve fázi stavebního řízení, které bude ještě nějakou dobu probíhat. Rezidence U Milosrdných tak bude hotová až po roce 2022. Kdy konkrétně, však nedokážeme určit.

Naším cílem bylo přepracovat především vnitřní dispozice projektu tak, aby se v domě jeho obyvatelům dobře bydlelo. Vnitřní dispozice předešlého návrhu již neodpovídaly moderním standardům bydlení a byly přizpůsobeny vnějšímu vzhledu budovy. Při stavbě bytového domu je ale potřeba postupovat obráceně. Nejdřív je třeba mít funkční vnitřní dispozice a potom je možné přemýšlet nad vnější podobou budovy.

Po převzetí projektu jsme oslovili významná architektonická studia s žádostí o návrh nové podoby projektu, která bude respektovat parametry pravomocného územního rozhodnutí a zároveň přepracuje vnitřní dispozice projektu. Podmínkou bylo, aby návrhy respektovaly také podmínky památkářů a aby nová podoba domu byla pro lokalitu přínosem, aby ji dům vhodně doplňoval a rozvíjel.

Zároveň jsme poprosili přední české architekty o to, aby nám s výběrem nové podoby pomohli. Uvědomujeme si, že jde o velmi cennou historickou lokalitu a z architektonického hlediska také velmi komplikovanou. Proto jsme chtěli mít jistotu, že na podobě nového návrhu bude mezi odbornou veřejností panovat shoda.

Následně jsme po dvou kolech a diskuzích s památkáři vybrali vítězný návrh pana architekta Zdeňka Fránka. Na jeho návrhu se jednoznačně shodli všichni členové odborné poroty.

Projekt jsme převzali s pravomocným územním rozhodnutím, které velmi detailně a závazně určuje, jaké vlastnosti a parametry má mít budova, která na tomto místě v budoucnu vyroste. Sem patří jak výška budovy, tak její celková hmota a případné členění. Výška nové budovy definovaná tímto dokumentem je přitom nižší než výška původního domu čp. 821, který zde dříve stával.

Po převzetí projektu jsme věnovali značné úsilí tomu, abychom vybrali takovou podobu budovy, která bude pro své okolí z architektonického hlediska přínosem a která se bude pohybovat v mezích pravomocného územního rozhodnutí. Přístup, který jsme k celému procesu výběru zvolili, je přitom v České republice výjimečný.